Kunnanhallitus, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 301 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 29 Kassalainan nostaminen, 13.06.2019

 

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 32 Kassalainan nostaminen, 18.06.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.