Kunnanhallitus, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

  • kasvatus- ja sivistyslautakunta 11.6.2019                                
  • kuntakehityslautakunta 12.6.2019
  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2019
    (otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)                           

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.