Kunnanhallitus, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 299 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntaliitto
Yleiskirje 10.6.2019 nro 6: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2018 nettokuluista

Kunnallinen työmarkkinalaitos
Yleiskirje 13.6.2019 nro 10: Vuoden 2019 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset

Helsingin hallinto-oikeus
Tilusvaihtoja koskevat kunnallisvalitukset, 3 kpl
Valitettu valtuuston päätöksistä 11.12.2017
§ 227: Kunnalle luovutettu määräala Ruotsinkylässä sijaitsevasta Focus II -nimisestä tilasta ja kunta luovuttanut Ylä-Inkilä- ja Juhmaari -tiloista.
Vaadittu päätöksen kumoamista.
Valitus hylätty.
§ 228: Kunnalle luovutettu Ruotsinkylässä sijaitseva Nummimaa-niminen tila ja kunta luovuttanut määräalan Ylä-Inkilä -nimisestä tilasta.
Vaadittu päätöksen kumoamista.
Valitus hylätty.
§ 229: Kunnalle luovutettu Ruotsinkylässä sijaitseva Focus-niminen tila ja kunta luvotuttanut märäalan Ylä-Inkilä -nimisestä tilasta.
Vaadittu päätöksen kumoamista.
Valitus hylätty.

Päätös kunnallisvalitukseen 13.6.2019
Valitettu valtuuston 11.12.2017 § 231 päätöksestä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta.
Vaadittu päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi.
Valitus hylätty.

Vaasan hallinto-oikeus
Päätös valitukseen ympäristölupa-asiassa 17.6.2019
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä valittanut / hakenut muutosta Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan 26.1.2017 (18.1.2017 § 6) päätökseseen koskien ympäristölupamääräyksiä Hanskalliontiellä Vantaan kaupungissa.

Oikeusministeriö
13.6.2019: Päätös kunnille suoritettavasta kertakorvauksessa vaalimenoista vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
11.6.2019: Päätös Finavia Oyj:n hakemukseen Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 8. mukaisesta selvityksestä propyleeniglykolin talteenoton tehostamiesta, Vantaa

Työsuojelun vastuualue
6.6.2019 ilmoitukset saatuihin tarkastuskertomuksissa pyydettyihin kehotuksiin
- Mikkolan koulu
- Kolsan koulu
- Paijalan koulu
- Kellokosken koulu
- Riihikallion koulu

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
5.6.2019: Päätös Avustuksen myöntämisestä Hyrylän ja Rusutjärven ohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämiseen (8.450 euroa)

Liikenne- ja viestintäministeriö
27.5.2019: Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan yhteistyöryhmän täydentäminen

Uudenmaan liitto
Uudenmaan maakuntaparlamentti tiistaina 19.11.2019 (ennakkotieto)

Järvenpään kaupunginjohtaja
17.6.2019: Ylikunnallinen liikuntapaikkarakentamisen selvitys

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 11.6.2019
- Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelma, malli ja rakenne
- Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/2019
- Osavuosikatsaus 1/2019

Kauniaisten kaupunginhallitus
27.5.2019: Päätös Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksymisestä

Maankäyttö
Tuusulan kunnassa toukokuussa ja kesäkuun alussa 2019 tehdyt yli 5000 m2 käsittävät kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
11.6.2019: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strateginen tavoiteohjelma 2020 - 2023

Kokouskutsuja
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 11.6.2019
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 10.6.2019
KuntaPro, osakkeenomistajien kokous 17.6.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 27.6.2019 (ennakkotieto)
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 18.6.2019

Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 20.5.2019
HSL tarkastuslautakunta 5.6.2019
Suomen museoliiton vuosikokous 16.5.2019
HUS valtuusto 13.6.2019
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta 13.6.2019
Keski-Uudenmaan vesi, yhtymähallitus 13.6.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 11.6.2019
HSL hallitus 14.6.2019
HUS hallitus 17.6.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.