Kunnanhallitus, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Asunto Oy Vesitorninpuisto, huoneiston myyminen

TUUDno-2019-1124

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija, henna.lindstrom@tuusula.fi
Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunta omistaa As Oy Vesitorninpuisto -nimisestä yhtiöstä 1 h + kk 31,5 m2 käsittävän huoneiston osoitteessa Kalliolinnankuja ***** Kellokoski. Rakennuksen valmistumisvuosi on 1974. Huoneisto on vapaa ja myyntitoimeksianto on tehty Tuija Ukonmäki LKV Oy:n kanssa.

***** on tarjoutunut ostamaan As Oy Vesitorninpuiston osakkeet ***** velattomaan hintaan 42 811,39 euroa. Isännöitsijäntodistuksen mukaan huoneistoa rasittaa 4 311,39 euron laina (9.4.2019). Huoneisto myydään normaaleilla kauppaehdoilla. Omistusoikeus siirtyy ostajalle kaupantekopäivänä maksun tapahduttua. Myyjä vastaa yhtiövastikkeista ja muista yhtiölle suoritettavista maksuista hallinnan luovutukseen saakka, mistä lähtien niistä vastaa ostaja. Talousarviossa on varauduttu asunto-osakkeiden myyntiin ja osakkeiden myyntioikeus on kunnanhallituksella.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • myydä ***** kunnan omistamat As Oy Vesitorninpuisto -nimisen yhtiön osakkeet *****, huoneisto Kalliolinnankuja ***** Kellokoski, velattomaan hintaan 42 811,39 euroa
 • että ostaja ottaa vastatakseen huoneistoa koskevan velkaosuuden 4 311,39 euroa (tilanne 9.4.2019), mikä vähennetään velattomasta kauppahinnasta
 • että huoneisto myydään tavanomaisilla kauppaehdoilla siinä kunnossa kuin se nyt on
 • että huoneiston omistusoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahinta on maksettu
 • oikeuttaa talousjohtaja Markku Vehmaksen allekirjoittamaan kauppakirjan
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 27.5.2019 § 221 hyväksyessään As Oy Vesitorninpuisto-nimisen yhtiön osakkeita nrot 4993-5260 koskevan kaupan oikeuttaa talousjohtaja Markku Vehmaksen allekirjoittamaan ko. kauppaa koskevan kauppakirjan. Vehmaksella on este allekirjoittaa kauppakirja.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • muuttaa 27.5.2019 § 221 tekemäänsä päätöstä ja päättää, että As Oy Vesitorninpuisto-nimisen yhtiön osakkeiden nrot 4993-5260 myyntiä koskeva kauppakirja allekirjoitetaan hallintosäännön 133.1 §:n säännöstä noudattaen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • muuttaa 27.5.2019 § 221 tekemäänsä päätöstä ja päättää, että As Oy Vesitorninpuisto-nimisen yhtiön osakkeiden nrot 4993-5260 myyntiä koskeva kauppakirja allekirjoitetaan hallintosäännön 133.1 §:n säännöstä noudattaen
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kansliapäällikkö, talouspäällikkö, rahoitusasiantuntija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.