Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
henkilöstöpäätös:
§ 8 Viestintäpäällikön sijaisen määrääminen, 16.03.2020
muu päätös:
§ 9 Henkilötietojen käsittelyn yleisohjeen hyväksyminen, 16.03.2020
§ 10 Antell Saara, tutkimusluvan myöntäminen, 16.03.2020
§ 12 Kuntatoimialalta maksettavat avustukset 2020, 16.03.2020

Pormestari
henkilöstöpäätös:
§ 2 Salonen Jussi, Uso-verkoston opintomatkapäätöksen peruuttaminen, 16.03.2020

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 16 Kassalainan nostaminen, 13.03.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.