Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Tuusulan kunnan lehti-ilmoitukset ja kuulutukset ja hankintasopimus

TUUDno-2020-111

Valmistelija

 • Paula Kylä-Harakka, vs. viestintäpäällikkö, paula.kyla-harakka@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kunta voi julkaista kuulutuksen myös sanomalehdessä tai muulla tavalla. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa lehdessä. Jatkossa kuulutusten julkaisemiselle paikallisessa sanomalehdessä on jonkin verran harkinnasta ja mahdollisista häiriötilanteista ynnä muista johtuvaa tarvetta.

Tuusulan kunta julkaisee lisäksi harkintansa mukaan lehti-ilmoituksia paikallisissa ja muissa lehdissä. Lehti-ilmoituksia julkaistaan paikallisesti esimerkiksi julkisista kunnanhallituksen kokouksista, asukasilloista ja osallisuuden tapahtumista ja vaiheista sekä muista kunnan järjestämistä tapahtumista.

Tuusulan kunnan alueella ilmestyy kaksi Etelä-Suomen Median julkaisemaa sanomalehteä, Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaan Viikko. Keski-Uusimaa on tilattava, päivittäin ilmestyvä lehti ja Keski-Uusimaa Viikko ilmaisjakeluna kaikkiin tuusulalaisiin kotitalouksiin kahdesti viikossa jaettava lehti. Muita vastaavia paikallisia lehtiä ei tällä hetkellä ilmesty Tuusulan alueella.

Tuusulan kunta on pyytänyt Etelä-Suomen Medialta tarjouksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Sopimuksen mukaiset alennukset ovat seuraavanlaiset:

 • Alennusprosentti 25% asiakasalennus, voimassa olevista mediakorttihinnoista.
 • Työpaikkailmoitukset muissa EteläSuomen Median konsernin lehdissä, kampanjakohtainen alennus työpaikkailmoitusten pakettialennustaulukon mukaan:
  • Ilmoitus 1–2 lehdessä -25% 
  • 3–4 lehdessä -30% 
  • 5 lehdessä -35% 
  • 6 lehdessä tai useammassa -40%

 

Sopimuksen mukaan kunta voi lisäksi pyytää tai sopia muille mahdollisille printti- tai digikampanjoille kampanjakohtaisen tarjoushinnan ja hyödyntää myös hintaveto-/tarjouskampanjoita.

Hankinnan arvo on noin 50 000–70 000 euroa vuodessa. Arvio pohjautuu kahden edellisen vuoden toteumaan.

Sopimuskausi alkaa, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuskausi on voimassa toistaiseksi ja siten irtisanottavissa molemmin puolin.

Hankinnasta on julkaistu suorahankintailmoitus 14.2.2020 hankintailmoitukset.fi portaalissa numerolla 2020-038950 sekä Euroopan Union virallisen lehden täydennysosassa (TED) numerolla 2020/S 032-075947. Ilmoitukseen ei ole määräajassa tullut valitusta Markkinaoikeuteen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, että

 • Tuusulan kunta solmii sopimuksen kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta Etelä-Suomen Median kanssa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen Media, toimialueet, kirjaamo, hankinnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.