Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Muut asiat

Perustelut

Kunnan toimenpiteet Korona-epidemian johdosta


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.