Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Uudenmaan liitto, maakuntahallitus
24.2.2020 päätöksen mukainen: Kooste koko Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuutta (Helsingin seudun vaihemaakuntakaavva, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava, Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava) koskevista muistutuksista ja niihin laadituista vastineista, osa I
2.3.2020:  
- Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava, kaavaehdotuksen vastineet osa II
- Helsingin seudun vaihemaakuntakaava, kaavaehdotuksen vastineet osa II

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tartuntatautilain 58 §:n mukaiset päätökset Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

Ympäristövalvontapäällikkö
13.3.2020: Tuusulan Moottorikerho ry, päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, Tuusula

Rakennusvalvonta
12.3.2020: Ilmoitus purkamisaikomuksesta, Juho Niukkasenkuja 6

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto, 26.3.2020 peruttu
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 10.3.2020 ja 17.3.2020

Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 2.3.2020
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 25.2.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.