Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksesta, TVA:n mukaisen palkkahinnoittelun muutos

TUUDno-2018-16

Valmistelija

  • Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Perustelut

Kristiina Kivinen ja Kia Tuominen ovat tehneet päätökseen TUUDno-2018-16 "Työn vaativuuden mukaisen palkkahinnoittelun muutos, kaksi perhetyöntekijää", oikaisuvaatimukset kunnanhallitukselle. Kivinen ja Tuominen vaativat päätöstä muutettavaksi siten, että se maksettaisiin viideltä vuodelta.

Henkilöstöjohtajan 2.6.2017 tekemän päätöksen mukaan perhetyöntekijöiden, vastaanotto- ja arviointiyksikön ohjaajien ja jälkihuollon ohjaajien palkat tarkistettiin 1.1.2017 lukien. 1.1.2017 perhetyöntekijöiden palkkoja nostettiin seuraaviin palkkaluokkiin: Kristiina Kivinen ja Kia Tuominen (TuuSos01A) 2442, 98 euroa, muut perhetyöntekijät (TuuSos01A3) 2596, 76 euroa.

Kristiina Kivisen ja Kia Tuomisen palkkaluokka korjattiin tasavertaiseksi uuden päätöksen mukaan 18.9.2018, koska esimiehen mukaan Kivinen ja Tuominen tekivät samaa työtä kuin ylemmässä palkkaluokassa työskentelevät. Palkka korjattiin siten samaa työtä tekevien perhetyöntekijöiden kanssa työn vaativuuden mukaisesti (KVTES II luku 9§ mom 1). Korjaus tehtiin takautuvasti 1.1.2017 lukien palkkaluokkaan (TuuSos01/A3).

Uusittu palkkajärjestelmä astui voimaan 1.1.2017. Uusi päätös TUUDno-2018-16 18.9.2018 korjasi vain palkkaluokkaa Kivisen ja Tuomisen osalta, ei takautuvuutta, eikä ollut tarpeen tehdä muutoksia uusittuun palkkausjärjestelmään. Tästä syystä 5 vuoden takautuvuudelle ei ole perusteita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnahallitus päättää

  • perusteluosasta ilmenevillä perusteilla hylätä oikaisuvaatimukset perusteettomina.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat