Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Muut asiat

Perustelut

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen: Apotin vaihe Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän näkökulmasta


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat