Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijapäätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 29 Kassalainan nostaminen, 13.06.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat