Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus (lisäpykälä)

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

  • kasvatus- ja sivistyslautakunta 11.6.2019 
  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2019
    (otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)    

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat