Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Aarno Ranisen muistolle nimikkopolku tai -kuja, aloite

TUUDno-2019-278

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto § 17/25.1.2016 

Kirsi Viitanen esitti seuraavan Tuusulan valtuuston keskiryhmän ym. aloitteen:

”70-vuotias Aarno Raninen vietti elämänsä viime vuodet Tuusulan Jokelassa, missä hän myös menehtyi syyskuussa sattuneessa tulipalossa 2014. Aarno Erik Raninen syntyi 27.4.1944 Kuhmoisissa ja kuoli 3.9.2014. Hän aloitti uransa keikkamuusikkona jo 14-vuotiaana.

1960-luvulla esiin noussut säveltäjä ja kapellimestari Aarno Raninen on suomalaisen viihdemusiikin, jazzin ja iskelmän tärkeä sekä kansallinen että kansainvälinen vaikuttaja. Raninen sävelsi muun muassa Eurovision laulukilpailuun 1977 Lontooseen Suomen edustussävelmän Lapponia ja vuoden 1980 edustussävelmän Huilumies. Hänen tunnettu sävellys on Näin on - kappale ja joululaulu ”Tule joulu kultainen”. Aarno Raninen on esittänyt myös Rauno Lehtisen tekemän On hetki -kappaleen. Raninen tunnettiin lisäksi etevänä sovittajana, sovittaen mm. Seija Simolan laulut Kun aika on, Maritza ja Rakkaus kasvoista kasvoihin ja Sulle silmäni annan.

Salanimellä George Romain Raninen sävelsi televisiosarjojen ÄWPK - Älywapaa palokunta ja Soitinmenot laulut sekä Kymppitonnin tunnusmusiikin. Vuonna 1989 Aarno Raninen soitti kinourkuja ja viihdepianoa Miljoonasateen albumilla Vain nopeat elävät ja samana vuonna hän oli mukana Miljoonasateen joulusinglellä Kyyneleitä joulupuurossa.

Aarno Ranisen elämä päättyi Tuusulan Jokelassa. Esitämme, että hänen elä- män työtään arvostaen Jokelaan nimetään hänelle nimikkopolku tai nimikkokuja.” Päätös Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

__________

Kuntakehityslautakunta § 19/15.2.2017

Nimistötoimikunta on kokouksessaan 11.5.2016 käsitellyt 25.1.2016 tehtyä valtuustoaloitetta nimikkopolun tai -kujan nimeämisestä Jokelaan ja toteaa seuraavaa. Teiden tai paikkojen nimeäminen henkilön tai tapahtuman muistoksi on merkittävä huomionosoitus, jota tulee käyttää harkiten. Kotimaiset kielten keskuksen mukaan YK:n paikannimikonferenssit suosittavat, että paikkojen nimeämistä elossa olevien henkilöiden mukaan tulee välttää. Lisäksi olisi kussakin maassa sovittava, kuinka pitkän ajan kuluttua henkilön kuolemasta muistonimen antamista voidaan harkita.

Helsingin kaupungin nimistötoimikunta on laatinut omaan toimintaansa ohjeet, jotka perustuvat YK:n suositukseen ja joita Kotimaisten kielten keskus suosittelee muidenkin Suomen kuntien noudattavan. Näiden ohjeiden mukaan:

1. Katu, aukio, puisto tai muu kohde voidaan nimetä henkilön mukaan tai muistoksi, mikäli henkilö ja hänen toimintansa on yleisesti tunnustettu muistamisen arvoiseksi ja

 • henkilö liittyy merkittävällä ja positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta tai
 • henkilö on syntynyt tai asunut merkittävän osan elämästään tai tehnyt merkittävän elämäntyön kyseisellä paikkakunnalla tai
 • henkilö on kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen.

Henkilön tulee nauttia kunnioitusta ja arvonantoa myös oman alansa, poliittisen viiteryhmänsä ja aikakautensa ulkopuolella.

2. Katua, aukiota, puistoa tai muuta kohdetta ei nimetä elossa olevan henkilön mukaan. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta.

Kuten aloitteessa kerrotaan, Aarno Ranisen ansiot viihdemusiikin alalla ovat monipuoliset ja kiistattomat. Nimistötoimikunta katsoo kuitenkin, että hänen kohdallaan edellä mainitut kriteerit eivät muilta osin täyty. Näillä perusteilla nimistötoimikunta esittää, että Aarno Raniselle ei nimetä omaa muistopolkua tai -kujaa Tuusulaan.

Ehdotus kp

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle että kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
 • katsoa Tuusulan valtuuston keskiryhmän ym. 25.1.2016 § 17 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

 • palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

__________

Kuntakehityslautakunta 12.6.2019

Nimet opastavat käyttäjiä oikeisiin paikkoihin. Tämä tien- ja kadunnimien tärkein tehtävä ei saa unohtua. Nimillä on samalla muitakin tehtäviä: ne säilyttävät paikallista kieltä ja kulttuuria, auttavat hahmottamaan ja jäsentämään ympäristöä ja kuvastavat kerrostuneisuudellaan yhteisön ja yhteiskunnan muuttumista. Oman kunnan historian on syytä näkyä myös ns. muistonimissä. Muistonimillä tarkoitetaan nimiä, jotka on tietoisesti annettu henkilön, tapahtuman tai muun seikan muiston kunnioittamiseksi. Niitä on annettava harkiten: muistonimen aiheen on mieluiten oltava paikallinen, juuri kyseiseen alueeseen liittyvä. Muistonimillä voidaan kunnioittaa esimerkiksi merkittäviä, seudulla pitkään asuneita ja positiivisesti vaikuttaneita henkilöitä. Yrityksen tai yhteisönkin muistaminen kadunnimessä voi olla luontevaa silloin, kun se on samannimisenä toiminut usean sukupolven ajan samalla paikalla ja sillä on ollut suuri paikallinen merkitys.

Henkilön mukaan Jokelassa – kuten muutenkin Tuusulassa Rantatien taiteilijanimiä lukuun ottamatta - on nimetty kautta vuosien varsin varovaisesti / tiukan linjan mukaan.  Chmelewskin puisto (nimen hankaluuden vuoksi ei sopiva kadun nimenä) ja Peltokaaren alueelle on tiilitehtaan omistajaperheen mukaan Johannes Blennerin tie ja hänen vaimonsa mukaan Lillynkuja. Liisinkuja ja Selmankuja muistuttavat ensimmäinen alueen maanomistajasta/tontin myyjästä ja Selma Sinivaarasta, joka oli paikkakunnan ensimmäisiä opettajia. Mutta varsinaisesti nimensä ovat alueen nimistöön saaneet vain tiilitehtaan omistajat Chmelewski ja Blenner.

Taiteilija Aarno Ranisen mukaan nimettävä kohde ehdotetaan etsittäväksi Jokelan asemakaavatöiden tai taideohjelman valmistelun yhteydessä. Jokelan nimistössä seuraavien kaavatöiden yhteydessä voitaisiin etsiä Aarno Ranisen mukaan nimettävä kohde, esimerkiksi pieni aukio, ei kuitenkaan polku tai kuja. Mahdollisesti parhaiten soveltuisi taideteos tai muistolaatan lisääminen johonkin julkisen rakennuksen julkisivuun kunnioittamaan taitelijan elämää ja saavutuksia. Nimeämistä voisi esimerkiksi käsitellä Keskustien tai Opintien ja Nukarintien risteyksen ympäristön  asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Tuusulan valtuuston keskiryhmän ym. 25.1.2016 § 17 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Valmistelija

 • Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Kirsi Viitasen 25.1.2016 § 17 esittämän Tuusulan valtuuston keskiryhmän ym. aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat