Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 24 Illikainen Kristiina, virkamatka, 09.03.2020
§ 17 ja 18: Illikainen Kristiina, virkamatkojen peruuntuminen, 13.3.2020

Pormestari
§ 1 Salonen Jussi, Uso-verkoston opintomatka, 06.03.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.