Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Lilli Salmi ja Elina Väänänen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lilli Salmi ja Jani Peltonen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.