Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Muut asiat

Perustelut

KeskI-Uudenmaan sote-kuntayhtymän TP 2019 ja v. 2020 näkymät

Valmiuslain käyttöönoton vaikutukset kunnan toimintoihin kuten mm. talous ja henkilöstö


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.