Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Suomen Kuntaliitto
Yleiskirje 3.3.2020 nro 3: Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020, pääjuhla Tamereella

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 
25.2.2020: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lausunto sosiaali- ja terveysministeriön Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista

Rakennusvalvonta
4.4.2019 tullut vireille purkamishakemus, kiinteistöllä 858-409-2-245 sijaitsevat Suvelan vanhan huvila, piharakennus ja saunatupa

Kuntakehitysjohtaja
5.3.2020 nro 17: Kuntakehitysjohtajan päätösvallan deleginti, hallintosääntö

Henkilöstöpalvelut
Suunnitelma työtaistelun varalle

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 26.3.2020
Avara Oy, yhtiökokous 20.3.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 10.3.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 12.3.2020
Kuntarhoitus Oyj, yhtiökokous 25.3.2020
Kiljavan Sairaala Oy, yhtiökokous 20.3.2020
Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, keväkokous 24.3.2020

Pöytäkirjoja
HSL hallitus 3.3.2020
HSL tarkastuslautakunta 4.3.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 25.2.2020 ja 3.3.2020
HUS hallitus 2.3.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.