Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty kantelu, selvitys ja lausunto

Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24