Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 307 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
hankintapäätös:
§ 35 Tietoturvapalveluiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 26.07.2019
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 34 Kassalainan nostaminen, 26.07.2019
§ 36 Kassalainan nostaminen, 07.08.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.