Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 305 Uudenmaan liitto, jäsenmaksuosuudet 2020

TUUDno-2019-1450

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Uudenmaan liitto esittää jäsenkuntien vuoden 2020 jäsenmaksuosuuksiin kokonaisuutena yhden prosentin korotusta kuluvaan vuoteen verrattuna. Siten kuntien jäsenmaksuosuudet olisivat yhteensä 8 069 900 euroa vuonna 2020. Vuonna 2017, 2018 ja 2019 kuntien maksuosuudet eivät ole kokonaisuutena kasvaneet. Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, joten yksittäisten kuntien maksuosuuksien muutokset poikkeavat esitetystä kokonaisuuden kasvuprosentista.

Tuusulan vuoden 2020 maksuosuus kasvaisi kuluvan vuoden 186 505 eurosta 186 721 euroon.

Jäsenkunnilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä jäsenmaksuosuuksien määräytymiseen 23.8.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta näkemyksenään seuraavaa:
    • Tuusula pitää kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen perusteltuna, että jäsenkuntien maksuosuudet ja liiton toimintamenot eivät kasva vuonna 2020
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan liitto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.