Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 309 Muut asiat

Perustelut

Monion tilannekatsaus

Pysäköinninvalvonta Tuusulassa, koska alkaa?

Urheilukeskuksen parkkipaikan rakentamisesta aiheutuvista liikennejärjestelyistä informoitava

Jokelan kirjaston remontti, koska valmistuu?

Lepolan koulun liikuntapaikan rakentaminen, koska valmistuu?


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.