Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää,​ ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

  • kasvatus-​ ja sivistyslautakunta  23.1.2018
  • kuntakehityslautakunta 31.1.2018

Päätös

Kunnanhallitus päätti,​

  • ettei edellä mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi lukuunottamatta kuntakehityslautakunnan 31.1.2018 käsittelemiä asioita
    • § 20, Lindberg Kaj, asemakaavoituksen ja asemakaavamuutoksen käynnistämissopimus, Pellavamäki ja § 21, Sjöblom Karl, asemakaavoituksen ja asemakaavamuutoksen käynnistämissopimus, Pellavamäki, mitkä otettiin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.