Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 394 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

Henkilöstöjohtaja
henkilöstöpäätös:
§4 KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN TVA-MUUTOS, 01.09.2017

Kansliapäällikkö
hankintapäätös:
§2 Kunnan VIRVE-puhelimien uusiminen, 29.08.2017
henkilöstöpäätös:
§7 Henkilöstöjohtajan tehtävien hoitaminen, 24.08.2017
§8 Konsernipalvelujen sihteerin tehtävien hoitaminen 23.8.2017 lukien, 28.08.2017
muu päätös:
§2 Timoskainen Vesa perintöön kuuluvan huoneiston myynti, Kellokoski, 28.08.2017

Pormestari
§1 Ystävyyskuntavierailu Venäjän Vidnojen kaupunkiin, 31.08.2017

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§5 Kassalainan nostaminen, 24.08.2017

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.