Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 389 Valtuuston 4.9.2017 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 4.9.2017 käsiteltiin §:t 154 - 172.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta KunL 96 §:n mukaisesti valtuuston 4.9.2017 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.