Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 395 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Perustelut

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi

– sosiaali- ja terveyslautakunta 30.8.2017

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.