Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 393 Poliisin neuvottelukunta, jäsenten valinta 2017-5/2021

TUUDno-2017-702

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan poliisiasiain neuvottelukunnan, poliisin neuvottelukunnan ja yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa

2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi

3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä

4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

Em. asetuksen 13 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnassa on vähintään 5 ja enintään 15 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.