Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 397 Muut asiat

Perustelut

Yhteisömanageri Kaisa Kutilainen selosti alustavia suunnitelmia kehittämisverkostojen toiminnasta.

Kansliapäällikkö
- Kirkonkylän koulussa sisäilmaongelma, toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi on aloitettu

Sari Heiskanen
- päivähoidon ryhmäkoot

Jussi Salonen
- kunnallinen pysäköinninvalvonta, päätöksen täytäntöönpano


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.