Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 396 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntaliitto
Uudenmaan vaalipiirin kuntapäivien käsittelyyn valmistellut ehdokaslistat

Tekninen lautakunta
29.8.2017: Raimo Stenvall ja Sari Vilén valittu jäseniksi Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden kehittämisprojektin ohjausryhmään

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta
29.8.2017: Kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuudet vuodelle 2018

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Työsuojelutarkastus 27.7.2017
- Hyrylän kotihoito

22.8.2017: Päätös lopullisen valtionosuuden vahvistamisesta perustoimeentulotuen kustannuksiin vuodelta 2016 ja siirtymäjakson ajalta 1.1. - 31.3.2017

Kokouskutsuja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 11.9.2017
HUS hallitus 11.9.2017
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 20.9.2017
Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokous 31.8.2017
Kiljavan sairaala Oy, yhtiökokous 4.10.2017

Pöytäkirjoja
HUS valtuusto 30.8.2017
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 21.8.2017

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.