Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 10 Kassalainan nostaminen, 04.02.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.