Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kunnallinen työmarkkinalaitos
Yleiskirje 30.1.2020 nro 2: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Uudenmaan ELY-keskus
29.1.2020: Nuorten työllistämiseen ja koulutukseen tähdännyt tulosperusteinen pilotti päätökseen hyvin tuloksin

Työ- ja elinkeinoministeriö
6.2.2020: Euroopan komission valtiontuen takaisinperintäpäätöksestä johtuvat toimenpiteet. Komissiön päätös 28..2019 valtiontuesta, jonka Suomi on toteuttanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle

Maankäyttö
Tammikuussa 2020 tehdyt yli 5.000 m² käsittävät kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 4.2.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, valtuusto 27.2.2020 (esityslista julkaistaan 19.2.2020)
HUS hallitus 10.2.2020
HSL hallitus 11.2.2020

Pöytäkirjoja
HSL tarkastuslautakunta 6.2.2020
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 27.1.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.