Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

§ 4 Vapaa-aikapalveluiden avustusten jakautuminen 2020

TUUDno-2020-292

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain avustuksia 95 000€ liikunta- ja nuorisotyötä sekä erityisliikuntaa järjestäville yhdistyksille. Avustusmäärärahasta osa kohdennetaan menestyneiden urheilijoiden palkitsemiseen lautakunnan vahvistamien jakoperusteiden mukaisesti. Varsinainen avustusten jakopäätös tehdään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toukokuun kokouksessa.

Avustuksien periaatteet ja hakuohjeet uusittiin viime vuonna ja ne astuivat voimaan lautakunnan päätöksellä vuoden 2020 alusta lukien. Avustusmuotoja tuli haettavaksi lisää ja avustuksien kriteerejä lisättiin. Tämän lisäksi lautakunta päätti kahdesta uudesta ja yhteisestä avustusmuodosta kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toiminnan järjestämiseen.


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esitetään vapaa-aikapalveluiden avustuksien jakautumista toimintavuonna 2020 seuraavasti (suluissa vuoden 2019 summa):

Urheiluseurojen toiminta-avustus                  65 000€ (67 000€)

Nuorisoyhdistyksien toiminta-avustus          20 000€ (21 420€)

Erityisliikunnan toiminta-avustus                   5 000€ (2900€)

Menestyneiden urheilijoiden stipendeihin   5 000€ (1540€)

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (uudet avustusmuodot)

Matka- ja edustusavustus                                5 000€

Matalankynnyksen toiminnan avustus          15 000€ (rahasto, ei käyttömenoista)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksien jakautumisesta toimintavuonna 2020 esityksen mukaisesti.