Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

§ 3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus

TUUDno-2020-291

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2019 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.  Lautakunnalle raportoidaan tuloarvioiden ja määrärahojen sekä toiminnan tavoitteiden toteutuminen.  

Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuottoja kertyi 1,2 milj. euroa, toimintakulut olivat 8,6 milj. euroa ja toimintakate 7,3 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden seurantaraportti ovat liitteenä.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää  

  • hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2019  

  • merkitä tiedoksi v. 2019 strategisten tavoitteiden seurantaraportin.