Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

§ 15 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-253

Perustelut

Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätökset: 

13.12.2019 § 29 Metsäpirtin käyttövuorojen myöntäminen vuodelle 2020

09.01.2020 § 1 Nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta 13.1.2020 alkaen toistaiseksi, Jokelan nuorisotalo
Monari, nuoriso-ohjaaja Riko Salmi

09.01.2020 § 2 Nuoriso-ohjaajan perhevapaasijaisen valinta ajalle 13.1.- 28.10.2020, Jokelan nuorisotalo
Monari, nuoriso- ja yhteisöohjaaja Claudia Sulosaari

09.01.2020 § 3 Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta ajalle 13.1.- 19.6.2020, nuorisotila Lahelan
Terttu, kasvatus- ja ohjausalan opiskelija Mikke Laamanen

23.01.2020 § 4 Liikuntapaikanhoitajan tehtävään valinta 3.2.2020 alkaen, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, liikuntapaikkojen hoitaja Mikko Karppanen

 

Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätös:

31.12.2019 § 15 Kirjastovirkailijan tehtävään valinta 2.1.2020 alkaen toistaiseksi, kirjastopalvelut, kirjastovirkailija Niina Kuusniemi

 

Kirjastotoimenjohtajan päätökset:

3.1.2020 § 1 Kirkes-kirjastojen käyttösäännöt

7.1.2020 § 2 Kirjaston maksut 2020

 

 

 

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.