Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

§ 13 Erityisesti ikäihmisille sopivien kuntoilulaitteiden saaminen Notkopuistoon, aloite

TUUDno-2019-2270

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Aarno Järvinen esitti seuraavan Jokelan Eläkkeensaajat ry:n aloitteen:

"Tuusulan kunta on rakentanut ja varustanut useita hienoja lähiliikuntapaikkoja mm vuonna 2019 tällaiset toteutettiin Rusutjärven koulun, Lepolan koulun ja Kellokosken yläkoulun pihoihin. Jokelassa suosittu lähiliikuntapaikka, "keskuspuisto" on Jokela-talon, koulukeskuksen ja Notkopuiston päiväkodin vieressä oleva Notkopuisto, jossa on nuorille ja lapsille eri harrastusmahdollisuuksia ja jonne on jo rakennettu myös liikuntavälineitä. Ongelmana vaan on, että ne eivät ole suunniteltu ikäihmisille, vaan lähinnä terveille ja kunnostaan huolta pitäville työikäisille. Monille ikäihmisille ne ovat liian vaativia ja saattavat vaativuudessaan  olla jopa vaarallisia .

Jokelan Eläkkeensaajat ry esittää, että kunta täydentäisi Notkopuiston liikuntavälineistöä hankkimalla sinne myös erityisesti ikäihmisten tarpeisiin ja voimille suunniteltuja välineitä ja hankinnassa käytettäisiin ikääntyneiden liikuntaan ja kunnon ylläpitämiseen erikoistunutta suunnitteluapua. Esim. stepper-tyyppiset voisivat olla avuksi lonkka- ja polvileikkauksista toipuville sekä tasapainorata. Notkopuisto on tarkoitukseen erityisen perusteltu, koska se on kylän keskustassa ja helposti kävellenkin saavutettavissa mm. keskustan kerrostaloalueelta, jossa asuu paljon ikääntyneitä. Notkpuistoon liikuntavälineiden lähelle tarvitaan myös penkkejä, joita  voisi olla myös Jokelan keskustassa."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:

Senioreille soveltuva kuntovälinealue Jokelan Notkopuistoon toteutetaan kesällä 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Aarno Jävisen esittämään Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloitteeseen
     
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Aarno Järvisen esittämä Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloite 11.11.2019 § 158 katsotaan tulleen käsitellyiksi.