Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

§ 5 Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan 2020, Tuotantotuki ammattilaisryhmät

TUUDno-2020-285

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Jaana Hopeakoski, kulttuurituottaja, jaana.hopeakoski@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat haettavissa 1.1.-15.1.2020. Kaikkiaan hakemuksia saapui 61 ja avustuksia haettiin yhteensä 185 139,9 eurolla.

Ammattilaisryhmien hakemuksia tuotantotuesta kulttuuri- ja taidetoimintaan saapui määräaikaan mennessä kaksi kappaletta, ja haettu määrä oli yhteensä 9 000 €.

Kulttuuripalveluiden talousarvioon 2020 on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen yhteensä 145 000 €, josta 25 000 € on myönnetty erillisillä sopimuksilla Tuusulan Taiteiden Yö ry:n järjestämän Tuusulan Taiteiden Yö -tapahtuman avustamiseen ja 25 000 € Tuusulan Festivaaliyhdistys ry:n järjestämän MonttuRock-tapahtuman avustamiseen vuonna 2020. 145 000 eurosta 95 000 euroa käytetään kulttuuri- ja taidetoiminnan avustuksiin.

Koko tuotantotukiin varattu summa on käytettävissä harkinnanvaraisesti kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta, käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa.

Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa. Järjestettävän toiminnan tulee olla yleisölle avointa. 

Kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan tuki ei ole tarkoitettu opiskelun rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen, sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan eikä sellaiseen toimintaan, jonka tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.

Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai tapahtuman

  • Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
  • Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen
  • Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
  • Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma


Kulttuurilautakunnan tuotantotuki- ja avustusperiaatteet ovat liitteenä.


Liitteenä on yhteenveto hakijoista, tuotantotuen käyttötarkoituksista sekä jakoesitys, joka on yhteensä 4 000 €.     

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää suorittaa avustusten jaon oheisen liitteen jakoesityksen mukaisesti.