Konsernijaosto, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Jussi Salonen ja Satu Heikkilä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Heikkilä ja Pekka Heikkinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.