Konsernijaosto, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pitkäaikaisen rahoituksen kilpailuttaminen

TUUDno-2019-957

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan ulkoinen korollinen velka 107,2 milj. euroa, koostuu tällä hetkellä 65 milj. euron pitkäaikaisista lainoista, tytäryhtiölainasta 1,2 milj. euroa sekä lyhytaikaisista kuntatodistuksista 41 milj. euroa. Kuntatodistuksia on emittoitu pääsääntöisesti 2 - 8 viikon periodeissa. Lisäksi kunta käyttää irtaimen käyttöomaisuuden / kaluston hankinnoissa rahoitus- ja vuokraleasingia.

Taloussuunnitelman mukaan kunnan lainamäärän nopea kasvu jatkuu vuosina 2019-2023, koska tulorahoituksella ei pystytä kattamaan ajanjaksolle suunniteltuja, noin 200 milj. euron investointeja. 

Kunnan rahoitus- sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteissa on linjattu tavoitteeksi, että 

 • kunnan kiinteäkorkoisten tai korkoriskiltä suojattujen luottojen osuus olisi vähintään 50 % lainasalkusta (nyt 60,6 %)
 • kunnan lainasalkun keskimääräinen laina-aika ja lainakannan tavoitejakauma, jonka mukaan vähintään 50 % kokonaislainamäärästä olisi lainoja, jotka erääntyvät maksettaviksi yli viiden vuoden päästä (nyt 37,3 %) ja vähintään 20 % erääntyisi yli seitsemän vuoden päästä (nyt 37,3 %)
 • kunnan tavoiteltu lainasalkun keskimääräinen laina-aika on 3-8 vuotta (nyt noin 4,5 vuotta; oletuksena kuntatodistusten juoksuaika 2 kk)
 • kunnan lainasalkun suojausaste (pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten luottojen ja/tai korkosuojausten osuus) on vähintään 50 % (nyt 60,6 %).

Lisäksi kunnan lainasalkun rakenteen arviointia ja uuden pitkäaikaisen, kiinteäkorkoisen rahoituksen nostamista puoltavat seuraavat seikat:

 • Kunnan rahoitusaseman vahvistaminen ja tuleviin investointeihin varautuminen
 • Pitkien korkojen matalan korkotason hyödyntäminen; korkotason ennakoidaan nousevan ennen pitkää euroalueen talouskasvun vauhdittuessa ja EKP:n korkoelvytyksen supistuessa.

Kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan asettuvan 2018 lopussa noin 125 milj. euroon. Uusi 15 milj. euron pitkäaikainen laina nostaisi pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten / korkosuojattujen lainan määrän osuuden lainasalkusta noin 64 %:iin (56 %:iin, jos kesällä 2020 erääntyvä 10 milj. euron lainan lasketaan lyhytaikaisiin lainoihin). Lähtökohtana on, että kunta maksaa nostettavalla pitkäaikaisella rahoituslainalla pois kuntatodistuksia 10 milj. euron edestä. 
Esityksen lähtökohtana on, että Tuusulan kunta kilpailuttaa rahalaitoksia koskien 10 -15 milj. euron pitkäaikaista rahoituslainaa (laina-aika 5 -15 vuotta).

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • linjata, että Tuusulan kunta kilpailuttaa kesä-elokuun 2019 aikana rahoitusjärjestelyn:
  • lainamäärä 10 - 15 milj. euroa, laina-aika 5 - 15 vuotta, kiinteä tai vaihtuva korko
  • rahoitus nostetaan syksyn 2019 aikana.

Päätös

Konsernijaosto päätti

 • linjata, että Tuusulan kunta kilpailuttaa kesä-elokuun 2019 aikana rahoitusjärjestelyn:
  • lainamäärä 10 - 20 milj. euroa, laina-aika 5 - 20 vuotta, kiinteä tai vaihtuva korko
  • rahoitus nostetaan syksyn 2019 aikana.

Tiedoksi

talousjohtaja, rahoitussuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.