Konsernijaosto, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

Perustelut

Ei ollut muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.