Konsernijaosto, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitusasiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kokouskutsuja
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus, yhtiökokous 16.4.2019
Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo, yhtiökokous 15.4.2019
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo, yhtiökokous 15.4.2019
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, yhtiökokous 10.4.2019
Tuusulan Tenniskeskus Oy, yhtiökokous 7.5.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.