Konsernijaosto, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Konsernijaoston kokouksiin osallistujat vuonna 2019

TUUDno-2019-197

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8 §:n mukaan asiat käsitellään konsernijaoston kokouksessa talousjohtajan esittelystä.

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
  • pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksissa lukuunottamatta tarkastuslautakunnan, tilapäisen valiokunnan ja vaalitoimielinten kokouksia.

 

Toimielin voi päättää muiden kuin henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää, että

  • konsernijaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on myös valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
  • viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuvat talousjohtajan ja kansliapäällikön lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri
  • puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.