Konsernijaosto, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Jokelan Tekonurmi Oy, yhtiön toiminnan tilanne

TUUDno-2019-193

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa yhtiön toiminnan tilanteesta ja näkymistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi ja antaa tarvittavat omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • merkitä asian tiedoksi
  • todeta omistapoliittisena ohjeenaan, että voidaan ryhtyä valmistelemaan yhtiön toimintojen liittämistä osaksi kunnan toimintoja.

Tiedoksi

Jokelan Tekonurmi Oy, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.