Konsernijaosto, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Outi Huusko ja Sarianna Laitinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sarianna Laitinen ja Annika Lappalainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.