Konsernijaosto, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Muut asiat

Perustelut

Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusehdokkaiden valinta seuraavassa jaoston kokouksessa

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n ajankohtaisia asioita


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.