Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ympäristöpalkinto 2018

TUUDno-2018-96

Valmistelija

  • Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö, tapio.reijonen@tuusula.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

palkitut, ympäristönsuojelun tulosyksikkö