Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Lujabetoni Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, Järvenpää

TUUDno-2018-396

Valmistelija

  • Ville Hämäläinen, ympäristötarkastaja, ville.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee valmisbetonitehtaan ja betonielementtitehtaan toimintaa. Lupaa haetaan myös toiminnasta syntyvien betonijätteiden varastointi- ja käsittelytoiminnalle. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta aloituslupahakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija: Lujabetoni Oy, Harjamäentie 1, 71800 Siilinjärvi

Toiminta ja sen sijainti:

Toiminta sijoittuu Järvenpään Wärtsilän kaupunginosassa sijaitsevalle kiinteistölle 186-10-1001-12 (os. Wärtsilänkatu 100, Järvenpää). Kiinteistön sijainti on osoitettu liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Lujabetoni Oy:lle ympäristöluvan sekä aloitusluvan valmisbetonitehtaan ja betonielementtitehtaan toiminnalle sekä toiminnasta syntyvien betonijätteiden varastointi- ja käsittelytoiminnalle Järvenpään kaupungin Wärtsilän kaupunginosassa sijaitsevalle kiinteistölle 186-10-1001-12 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 27.8.2018