Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2019-2021

TUUDno-2018-1029

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2019–2021palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden 2019 maksuosuuksia 24.5.2018 pitämässään kokouksessa.

Ehdotus ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2019–2021 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • omalta osaltaan hyväksyä esityksen ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2019–2021
  • pyytää palvelusopimusesityksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lausunnot
  • ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
    • hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen vuosille 2019–2021 ottamalla huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien siitä antamat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin..

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat