Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Paul Enjala ja Jaana Hono.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Hono ja Yrjö Kivinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.