Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vaasan hallinto-oikeus

  • Vaasan hallinto-oikeus antanut 17.6.2019 (nro 19/0150/2) päätöksen koskien valituksia Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöksestä 18.1.2017 § 6, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY, jätteen ammattimainen ja laitosmainen käsittely, Vantaa. Hallinto-oikeus on jättänyt osan valituksista tutkimatta, hylännyt osan valituksista ja muuttanut ympäristölupamääräystä 7.
  • Vaasan hallinto-oikeus on antanut 26.6.2019 (nro 19/0317/3) päätöksen koskien valituksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä 31.3.2017 (nro 71/2017/1), Finavia oyj, maankaatopaikkatoiminta Vantaan kaupungissa ja Tuusulan kunnassa. Hallinto-oikeus on hylännyt Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan valituksen ja muuttanut Finavia oyj:n valituksen johdosta ympäristöluvan lupamääräyksiä 25 ja 26.
  • Vaasan hallinto-oikeus on antanut 26.6.2019 (nro 19/0316/3) päätöksen koskien valituksia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöksestä 12.6.2018 § 62, Mäntsälän Biovoima oy, jätteen ammattimainen ja laitosmainen käsittely, Mäntsälä. Hallinto-oikeus on jättänyt osan valituksista tutkimatta ja muuten hylännyt valitukset.
  • Vaasan hallinto-oikeus on antanut 1.7.2019 (nro 19/0164/2) päätöksen koskien valitusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä 21.12.2016 (nro 326/2016/1), Paketo oy, jätteen ammattimainen ja laitosmainen käsittely, Tuusula. Hallinto-oikeus on valituksen enemmälti hyläten muuttanut lupamääräyksiä 1, 25 ja 33.

Helsingin hallinto-oikeus

  • Helsingin hallinto-oikeus on antanut 28.6.2019 (nro 19/0454/5) välipäätöksen koskien Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöstä 11.12.2018 § 124, vesihuoltolain 29 §:n mukainen määräys asuinrakennukselle, Tuusula. Hallinto-oikeus on kieltänyt valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon siihen asti, kun hallinto-oikeus on ratkaissut asiaa koskevan valituksen tai sitä ennen toisin määrää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 9.7.2019 (nro 287/2019) lopettanut asfalttijätteen hyödyntämistä koskevan koetoimintailmoituksen ja jätteeksi luokittelun päättymistä koskevan hakemuksen käsittelyn, YIT Suomi oy, Tuusula. Hakija on peruuttanut hakemuksensa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  • Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 28.6.2019 (UUDELY/9698/2017), Pirkanmaan ELY-keskuksen hakemus maaperän kunnostamiseksi, ESKO-kohde 01900-17-1306, Malakiaksenkatu 1, Nurmijärvi.
  • Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 7.8.2019 (UUDELY/7786/2019), Keravan kaupungin hakemus maaperän kunnostamiseksi, Sementtikuja 1, Kerava

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus:

  • Tutkintapyyntö epäillussä rikosasiassa, joka koskee ympäristönsuojelulain säännösten rikkomista, Tuusula, 2.7.2019.
  • Tutkintapyyntö epäillyssä rikosasiassa, joka koskee ympäristönsuojelulain säännösten rikkomista, Tuusula, 14.6.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.