Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ympäristölautakunnan luottamushenkilöiden perehdyttämiskoulutus (lisäpykälä)

TUUDno-2018-120

Valmistelija

 • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti 19.12.2017 § 145 lautakunnan ja ympäristökeskuksen tehtäviin perehtyessään antaa ympäristökeskuksen tehtäväksi tuoda lautakunnan tammikuun 2018 kokoukseen esityksen lautakunnan jäsenille tarkoitetusta perehdyttämiskoulutuksesta.

Ympäristökeskus on pyytänyt lautakunnan perehdyttämiskoulutuksesta FCG Koulutus Oy:n tarjousta siten, että FCG Koulutus Oy / Suomen Kuntaliitto vastaisi ympäristölautakunnan ja sen jäsenten oikeudellista asemaa sekä kunnan ympäristönsuojelutehtäviä koskevasta koulutusosuudesta seuraavasti:

Ympäristölautakunnan ja sen jäsenten oikeudellinen asema

(FCG Koulutus Oy / Suomen Kuntaliitto)

 • Lautakunta kunnan hallinto-organisaatiossa
 • Päätösharkinta
 • Hyvä kokousmenettely
 • Puheenjohtajan ja esittelijän erityisroolit
 • Esteellisyyden tunnistaminen
 • Luottamushenkilön vastuu

 Ympäristönsuojelun tehtävät kunnassa

(FCG Koulutus Oy / Suomen Kuntaliitto)

 • Ympäristönsuojelun erityistehtävät
 • Ympäristönsuojelun edistämistehtävät

Ympäristökeskuksen huolehtii koulutustilaisuudessa itse kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävien perehdyttämisestä seuraavasti:

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kunnassa

(Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

 • Olosuhdevalvonta
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakka- ja nikotiinikorvaustuotteiden valvonta
 • Talous- ja uimaveden valvonta
 • Eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu

FCG Koulutus Oy tarjoaa edellä kuvattua perehdyttämiskoulutusosuuttaan hintaan 1 800 euroa (alv 0 %). Ympäristökeskus on pyytänyt tarjoukset 12.3.2018 järjestettävän lautakunnan perehdyttämiskoulutuksen tila- ja tarjoilupalveluista Gustavelund Oy:ltä ja Majatalo Onnela Oy:ltä. Ympäristökeskuksen vuoden 2018 talousarvioon on varattu luottamushenkilökoulutukseen 5 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää pitää lautakunnan jäsenten ja varajäsenten perehdyttämiskoulutuksen maanantaina 12.3.2018 tilaamalla ympäristölautakunnan ja sen jäsenten oikeudellista asemaa sekä kunnan ympäristönsuojelutehtäviä koskevan koulutusosuuden FCG Koulutus Oy:ltä. Ympäristökeskus vastaa koulutustilaisuudessa kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtäviä koskevasta osuudesta. Tieto koulutustilaisuuden pitopaikasta sekä tarkempi koulutusohjelma ja -aineisto toimitetaan lautakunnan jäsenille ja varajäsenille ennen tilaisuutta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet