Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Nivos Vesi Oy:n vireillepano koskien entisen Saaren koulun vedenottamon pohjaveden pilaantumista, kiinteistö 505-412-1-14, käsittelyn päättäminen

TUUDno-2018-45

Valmistelija

  • Tuuli Kuisma, ympäristötarkastaja, tuuli.kuisma@tuusula.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.